Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja

Niezwykle ważną częścią procesu deratyzacji jest monitoring obecności szkodników. Zdecydowanie lepiej zapobiegać problemom niż z nimi walczyć. Zintegrowany system zabezpieczeń przed szkodnikami (IPM) jest jedną z usług świadczonych przez Forward DDD. W skład systemu wchodzi szereg specjalistycznych działań organizacyjnych, sanitarno-porządkowych oraz technicznych i edukacyjnych.

Nasza firma przygotowuje szczegółowy plan działań zapobiegający pojawianiu się plag szkodników i wdraża jego postanowienia w celu ochrony pomieszczeń objętych systemem. Głównie przedsiębiorstwa z branży spożywczej są zobowiązane do stosowania systemu zabezpieczeń, w celu ochrony produkowanej i przechowywanej żywności. Chyba nie trzeba tłumaczyć, jak dla branży spożywczej ważna jest ochrona przed szczurami i innymi gryzoniami zdolnymi do zniszczenia całych zapasów żywności.

Jak organizujemy zintegrowany system zabezpieczenia przed szkodnikami?

Monitoring szkodników nie jest zadaniem łatwym i wymaga skrupulatnego podejścia do tematu. Technicy Forward DDD rozpoczynają tworzenie systemu zabezpieczeń od wywiadu z pracownikami obiektu mającego podlegać ochronie. Zgłaszanie zauważenia gryzoni, czy insektów oraz śladów ich obecności jest niezwykle ważne dla funkcjonowania całego systemu. Między innymi na podstawie tych zgłoszeń można ustalić ścieżki poruszania się szkodników oraz zlokalizować ich ewentualne siedliska. Klient powinien każde nowe pojawienie się nieproszonych gości w swoim obiekcie zgłaszać firmie zajmującej się dezynfekcją, dezynsekcją oraz deratyzacją.

Na podstawie wywiadu technicy Forward DDD mogą rozpocząć analizę obiektu oraz lokalizację ścieżek poruszania się szkodników. W ten sposób powstaje między innymi mapa rozmieszczenia karmików deratyzacyjnych służących do monitorowania oraz likwidacji gryzoni. Prześledzenie miejsc pojawiania się insektów daje możliwość lokalizacji ich gniazd, co jest kluczowe dla zduszenia problemu w zarodku.

Czemu służy monitoring aktywności szkodników?

Najlepiej przeciwdziałać problemom niż z nimi bezpośrednio walczyć. Plaga szkodników może być niezwykle ciężka do wytępienia, dlatego niezwykle ważne jest szybkie i skuteczne działanie, które jest możliwe jedynie przy skrupulatnym śledzeniu aktywności szkodników. Forward DDD zajmuje się kompleksową analizą zachowań nieproszonych gości i oferuje monitoring aktywności gryzoni oraz insektów.

Monitoring aktywności gryzoni jest szczególnie ważny w przemyśle spożywczym. Nie trzeba chyba tłumaczyć, jak wielkie zniszczenia mogą poczynić myszy i szczury w miejscach składowania żywności. Gryzonie nie tylko niszczą, ale także zanieczyszczają żywność oraz instalacje produkcyjne.

Dużo większym problemem mogą się jednak okazać znacznie mniejsze pasożyty jakimi są owady biegające i latające. Te małe stworzenia mogą założyć gniazda szybko zwiększając populację kolonii. W efekcie pojedyncze osobniki szybko mogą się przerodzić w całe chmary owadów zanieczyszczających żywność, rozprzestrzeniających choroby czy zaniżających warunki sanitarne w obiektach turystycznych. Szczegółowy monitoring aktywności insektów może zaoszczędzić naprawdę potężnych problemów.

Cele monitoringu aktywności szkodników:

Niezwykle ważną kwestią jest prowadzenie monitoringu szkodników w sposób systematyczny i ciągły. Brak obecności gryzoni lub szkodliwych insektów w monitorowanym obiekcie nie oznacza, że problem został permanentnie rozwiązany, a ciągłe zmiany w otoczeniu mogą doprowadzić do powrotu zagrożenia. Wdrożenie systemu zabezpieczeń przed pasożytami należy poprzedzić szczegółową dezynsekcją oraz deratyzacją. Forward DDD zapewnia kompleksową obsługę obiektów w zakresie walki ze szkodliwymi owadami oraz gryzoniami.